Projektstöd

En fastighet kräver inte bara skötsel och omvårdnad under sin livslängd. I olika skeden behöver man som fastighetsägare även utföra större underhållsarbeten och omfattande renoveringar.
Våra projektledare hjälper er gärna så som projektstöd och upprättar tekniska beskrivningar och förfrågningsunderlag. Därefter bistår vi vid valet av entreprenör, upprättar entreprenadkontrakt och medverkar vid kontroller under entreprenadens genomförande fram till slutbesiktning och övertagande. I uppdraget ingår oftast även myndighetskontakter, ansökan om byggnadslov och ansökningar om olika former av samhällsstöd eller subventioner.