Mer om våra tjänster

 • Webbaserad ärendehantering och rapportering
 • Tillgång till information via vår kundportal dygnet runt
 • Bemannad kundservice och felanmälan 07.00 - 16.00
 • Koppling till jourtjänst
 • Ekonomiska rapporter ner på fakturanivå
 • Digital attestrutin och fakturahantering

Mobilt

Våra tjänster

Fastighetsskötsel

Våra fastighetstekniker ronderar er fastighet med regelbundenhet för att säkerhetställa funktionen i de tekniska installationerna och för allmän ordning och reda.

 • Tillsyn
 • Rondering
 • Felanmälan
 • Jour

Ekonomisk Förvaltning

Tack vare gedigen erfarenhet kan vi erbjuda en komplett tjänst inom ekonomi och administration som innehåller de aktiveter och tjänster som en förening har behov av.

 • Bokföring
 • Fakturahantering
 • Hyresavisering
 • Administration

Teknisk Förvaltning

Teknisk Förvaltning är en särskilt anpassad tjänst för föreningar med behov av samordning och stöd i frågor som rör underhåll, drift och renoveringsarbeten.
 

 • Upprättande av underhållsplan
 • Driftmöten med Styrelsen
 • Årlig tekniks syn av fastigheten
 • Kontroll av sidoleverantörer 

Övriga tjänster

Självklart finns vi även som stöd om ni står inför eventuella upphandlingar, renoveringsarbeten, utredningar eller skadeärenden

 • Upprättande av underhållsplan
 • Projektledning
 • Skadehantering
 • Upphandling av underentreprenörer

Senaste nytt

Läs mer

Valvet får ytterligare förvaltningsuppdrag inför 2019..

Skrivet måndag 10 december 2018

Ett fantastiskt år

Läs mer

Kalendarium

Just nu har vi inga kommande evenemang.