Våra tjänster

Valvet är en totalleverantör inom fastighetsförvaltning och vi erbjuder kompetens inom alla delar som rör ekonomi, administration, skötsel, drift och underhåll av er fastighet.

Hos oss kan ni välja om ni vill ha hjälp med hela förvaltningsuppdraget
eller om ni vill att vi ska ta ansvar för vissa utvalda delar.

Nedan kan ni läsa mer detaljer om respektive tjänst.

Logga in dygnet runt


Fastighetsskötsel

Våra fastighetstekniker ronderar er fastighet med regelbundenhet för att säkerhetställa funktionen i de tekniska installationerna och för allmän ordning och reda.

 • Tillsyn
 • Rondering
 • Felanmälan
 • Jour

Ekonomisk Förvaltning

Vi erbjuder  en komplett tjänst inom ekonomi och administration som innehåller samtliga aktiviteter och tjänster som en förening har behov av.

 • Bokföring
 • Fakturahantering
 • Hyresavisering
 • Administration

Teknisk Förvaltning

Tjänsten är särskilt anpassad till föreningar och fastighetsägare med behov av extra stöd i det långsiktiga tekniska underhållsarbetet utöver fastighetsskötsel

 • Upprätta underhållsplan
 • Löpande driftmöten med styrelsen
 • Årlig syn av fastigheten
 • Uppdatering av Underhållsplan

Övriga tjänster

Självklart finns vi även som stöd om ni står inför eventuella upphandlingar, renoveringsarbeten, utredningar eller skadeärenden.

 • Upprättande av underhållsplan
 • Upphandlingsförfarande vid entrenadarbeten
 • Proejktstöd under renoveringsarbeten
 • Administrering av skadeärenden