Om oss

Vi gör det enkelt att äga fastigheter.

Valvet Förvaltning bildades 2004 genom en sammanslagning av tre förvaltningsbolag som var och en har ett ursprung från 1980-talet.

Idag är vi en totalleverantör inom fastighetsförvaltning och vi erbjuder kompetens inom alla delar som rör ekonomi,  administration, skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
Hos oss kan ni välja om ni vill ha hjälp med hela förvaltningsuppdraget eller om ni vill att vi ska stötta och ta ansvar för vissa utvalda delar.

Vår affärsidé är att vi ska göra det enkelt för våra kunder att äga fastigheter och vår målsättning är att medverka till ägarens långsiktiga lönsamhet genom att aktivt förbättra fastighetens drift, skötsel och ekonomi.

Fakta:

Verksamhet

Totalleverantör inom fastighetsförvaltning

Närvaro

Kontor i Stockholm

Målgrupp

Primärt Flerbostadshus i Stockholmsområdet

Antal kunder

Ca 160 föreningar/fastighetsägare

Omsättning

Ca 35 Mkr

Personal

25 medarbetare