Skadehantering

Vi hanterar skadeärenden och försäkringsärenden löpande för våra kunders räkning. Rutinernarna kan variera beroende på försäkringsbolag men tjänsten innebär är att vi hanterar kontakten mellan olika parter så som styrelse, lägenhetsinnehavare och parternas försäkringsbolag för att administrationen ska ske så smidigt som möjligt.