Energideklaration

Letar du efter information kring energideklaration Stockholm? Vi på Valvet Förvaltning erbjuder certifierad personal för att utföra energidkeklarationer av byggnader i Stockholmsområdet. Fram till idag har vi utfört mer än 3000 energideklarationer i olika typer av fastigheter i Stockholm.

Regler kring energideklarationen

Energideklaration är lagstadgad besiktning som ska utföras i de flesta fastgiheter och flerbostadshus med avsikt att ge intressenter en god överblick av fastighetens energianvändning. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en energideklaration upprättas. Deklarationen är sedan giltig under en period om 10 år. Energideklationen innehåller bland annat information om fastighetens uppvärmda yta och fördelningen av energianvändningen mellan värme, el, varmvatten och eventuell komfortkyla. I energideklarationen ska framgå fastighetens energiprestanda, lämpliga referensvärden samt eventuella rekommendationer och om det finns lämpliga förbättringsåtgärder. I deklarationen ska även framgå om OVK och radonmätning har utförts.

När besiktningen är utförd ska deklarationen godkännas och registreras hos Boverket var på fastgihetsägaren erhåller en kopia och sammanfattning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att energiderklarationen upprättas. Besiktningsmannen sammanställer deklarationen och registerar den hos Boverket. Energideklarationer ska upprättas för samtliga fastigheter.

Fördelar med att använda Valvet för energideklarationen

·      Certifierad personal

·      Lokal närvaro i Stockholm

·      Vi har utfört över 3000st energdeklarationer i Stockholmsomårdet

Boverket har även presenterat en energiklassning som visar tydligt vilken energianvändning en fastighet har. A representerar en mycket låg energianvändning och G innebär en hög.  
Vid nybbyggnader ställs exempelvis krav på energiklass C medan det är relativt vanligt att äldre fastigheter befinner sig i klasserna E, F och G. E är den absolut vanligaste när det kommer till äldre hus och villor.

Valvet förvaltning i Stockholm

Kontakta gärna oss på Valvet om ni vill ha mer information kring energideklarationer eller om ni vill ha ha en kostnadsfri offert för att utföra Energideklaration i Stockholm!