bilen

Fastighetsskötsel

Rondering, felanmälan & jour

Fastigheter kräver löpande underhåll och reparationer. Vi på Valvet erbjuder bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare tillgång till kvalificerade fastighetsskötare.

Våra fastighetstekniker ronderar er fastighet med regelbundenhet för att säkerhetställa funktionen i de tekniska installationerna samt även upprätthålla en god trivsel.

Som fastighetsägare erhåller ni regelbundna rapporter där vi noterar eventuella fel och brister som har upptäckts vid rondering och som bör åtgärdas.

Exempel på arbetsuppgifter inom teknisk förvaltning

  • Hantering av felanmälan & koppling till jourmattias_namnskylt
  • Rondering med avhjälpande av fel
  • Tillsyn av värmesystem, ventilation etc.
  • Avläsning och rapportering av mätvärden
  • Städning och renhållning
  • Skötsel av mark och trädgårdar
  • Snöröjning och takskottning
  • Lägenhetsbesiktningar