Upphandling av renoveringsarbeten

Tjänsten innebär att vi hjälper våra kunder att handla upp tekniska entreprenader från externa leverantörer. Arbetet omfattar arbetsbeskrivning, intagande av offerter, anbudsgenomgång, upprättande av entreprenadkontrakt och allmänna bestämmelser för de arbeten som ska utföras i våra kunders fastigheter.

Om det finns behov finns vi sen även med som Projektstöd för vår kunds räkning under själva entreprenaden. Kontrakt för entreprenaden tecknas dock alltid mellan kund och vald entreprenör.