Felanmälan

Felanmälan vardag 07:00-16:00

Detta nummer ringer ni när ni vill anmäla att något i allmänna utrymmen är trasigt eller ur funktion. Du som bostadsrättsinnehavare är naturligtvis också välkommen att anlita oss för att utföra arbeten i din lägenhet, men observera då att arbetet debiteras dig som enskild bostadsrättsinnehavare.

08-649 36 00

Jourtelefon 16:00-07:00

Jouren ska endast användas i akuta ärenden. Ett ärende anses akut då det är risk för skada på egendom eller tredje person. Är felet av sådan natur att det kan hanteras som ordinarie felanmälan så rekommenderar vi att ni avvaktar till normal arbetstid. Observera att jourärenden debiteras.

08-649 36 00

Felanmälan formulär

Fyll i dessa uppgifter och skicka till oss så tar vi hand om ditt ärende så fort som möjligt. Om du behöver akut hjälp under tider då kontoret inte är öppet så ringer ni jouren.