Företaget

Affärsidé och vision

Vi gör det enkelt att äga fastigheter.

Valvet Förvaltning bildades 2004 genom en sammanslagning av tre förvaltningsbolag som var och en har ett ursprung från 1980-talet.
Idag är vi en totalleverantör av förvaltningstjänster och erbjuder kompetens inom alla delar som rör ekonomi, administration, skötsel, drift och underhåll av er fastighet.

Vi skiljer oss från andra förvaltare då vi kan erbjuda totalförvaltning men med en väldigt familjär och personlig kontakt.


Fakta:
Verksamhet – Totalleverantör inom fastighetsförvaltning
Närvaro  – Kontor i Stockholm
Målgrupp  – Primärt Flerbostadshus i Stockholmsområdet
Antal kunder  – Ca 160 föreningar/fastighetsägare
Omsättning  – Ca 35 Mkr
Personal  – 25 medarbetare