VVS-arbeten

Värme - Ventilation - Sanitet

Valvet har utbildat personal inom VVS och utför diverse arbeten exempel

Värme:

 • Byte av radiatorer
 • Byte av fjärrvärmecentral
 • Byte av termostater och termostatventiler


Ventilation:

 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • Rengöring av ventilationssystem
 • Injustering av luftflöden
 • Ombyggnationer & renoveringsarbeten
 • Montering och nyinstallationer
 • Justering av nedslag efter OVK


Sanitet:

 • Byte av vattenarmatur
 • Byte av WC-stol
 • Omdragning och byte av rörstråk, samt ventiler