2014-05-15_13-23-38

Ventilation

Valvet har under åren utfört ett hundratal ventilationsentreprenader i flerbostadshus och kommersiella fastigheter.
Det gäller allt från justeringsåtgärder efter genomförd ventilationskontroll i flerbostadshus till mer omfattande ombyggnationer eller nyinstallationer av modernare ventilationssystem för bättre inomhusmiljö och en lägre energianvändning. 

För att säkerställa att vi utför ventilationsarbeten enligt praxis och med god kvalitet, är vår certifierade personal även medlemmar i branschorganisationerna, Funktionskontrollanterna i Sverige och Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare.

Exempel på ventilationstjänster som vi kan hjälpa er med:

-    Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
-   
Rengöring av ventilationssystem
-    Injustering av luftflöden
-    Ombyggnationer & renoveringsarbeten
-    Montering och nyinstallationer
-    Justering av nedslag efter OVK