SBA

Systematiskt brandskyddsarbete

Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både ägare och boende, tar ansvar. För att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar, bör ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Det innebär att ta ett helsthetsgrepp om brandskyddet och ett systematiskt sätt arbeta med att förebygga brand och att minska konsekvenserna vid en eventuell brand.

Ansvaret för brandskyddet innebär enligt lag att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning vid brand och att vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att begränsa skador till följd av brand.

För ägaren innebär ansvaret en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete.

Kontakta oss gärna för mer information kring hur vi på Valvet kan hjälpa er med brandskyddsarbetet