Radon

VAD ÄR RADON?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Det kan vara skadligt att utsättas för radonstrålning under en längre tid då det ökar risken för lungcancer.
Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren eller föreningen som ansvarar för att inomhusluften inte överstiger riktvärdet för radon på 200 Bq/m³.

Mätning av radon i bostäder är relativt enkel och genomförs genom att placera ut så kallade spårfilmsdosor på strategiska platser i fastigheten. Mätningen ska genomföras under uppvärmningssäsong och pågår under 2 månader.

Kontaka oss för mer information och offert.