Energieffektivisering

BÄTTRE KOMFORT MED MINDRE ENERGI.
Att minska energianvändningen är en prioriterad fråga för alla fastighetsägare. Kombinationen av lägre driftskostnader, mindre miljöpåverkan och ett högre värde på fastigheten är självkart något vi alla vill uppnå.

Vi på Valvet är gärna med som ett stöd om ni står inför effektiviseringsarbeten och är i behov av en djupare analys av energianvändningen i er fastighet. Med vår grundläggande analys och efterföljande åtgärdsplan, är vi övertygade om att ni erhåller stora effektviseringsresultat, lägre driftskostnader, bättre komfort och en god investering för framtiden.
Målet är att ni som fastighetsägare ska få en bra överblick över fastighetens energianvändning samt konkreta åtgärdsförslag med beräkningar på besparingspotential.


TERMOGRAFI

Effekten av otätheter, kallras eller dålig isolering kring fönster och dörrar orsakar ofta stora och kostsamma energiförluster. Med hjälp av värmekameror kan vi på ett effektivt sätt hitta, identifiera och analysera eventuella brister och felkonstruktioner i er byggnad/lägenhet.


INJUSTERING AV VÄRMESYSTEM

Små skillnader i inomhustemperaturen kan ha den största påverkan i en fastighets totala energianvändning och driftskostnad.
En temperaturförändring på 1 grad kan innebära så stora differenser som mellan 5 till 10 % i energianvändning. Obalanser i värmesystem bidrar ofta till höjda kostnader och ett försämrat inomhusklimat.
Att jämna ut temperaturen i fastighetens värmesystem innebär mindre belastningar och är därför ofta en mycket lönsam åtgärd samtidigt som det ofta leder till en förhöjd boendekomfort. Kontakta oss gärna för mer information eller för ett kostnadsfritt offertförslag kring injustering av värmesystemet i er fastighet.