mote

Förvaltartjänst

Underhåll, samordning och rapportering

Vi har tagit fram en skräddarsydd förvaltartjänst anpassad till föreningar till en mycket begränsad kostnad. Tjänsten riktar sig till föreningar som är i behov av en sammanhållande kontaktperson med helhetsansvar för förvaltningsarbetet och som kan fungerar som styrelsens bollplank i det löpande underhållsarbetet.
Förvaltartjänsten har blivit väldigt uppskattad av våra kunder och leder ofta till ett närmare samarbete och bättre kommunikation.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i förvaltartjänsten

  • Årlig förvaltningsplan
  • Övergripande syn av fastigheten en gång om året
  • Uppdatering av underhållsplan
  • Regelbundna möten med styrelsen