Ekonomisk Förvaltning

Vi gör det enkelt att äga fastigheter

Vi tar ett helheltsansvar för ekonomi och administration åt fastighetsägare och
föreningar som är i behov av kvalificerade rutiner, anpassade aviserings-
och ekonomisystem, löpande rapporter samt kunskap och erfarenhet.
Våra tjänster för ekonomi och administration är anpassade för att omfatta
allt som en bostadsrättsförening behöver.

En professionell hantering av en förenings ekonomiska
förvaltning är alltid lönsam. Vi har utarbetat beprövade lösningar
som passar både privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i ekonomisk förvaltning

  • Fakturahantering
  • Bokföring
  • Ekonomisk rapportering och årsredovisning
  • Moms, skatter och arbetsgivaravgifter
  • Deklaration och kontrolluppgifter
  • Pantnoteringar
  • Avisering av hyror avgifter
  • Medlems- och lägenhetsregister
  • Hyreskontrakt