mote

Teknisk Förvaltning

Underhåll, samordning och rapportering

Teknisk Förvaltning är en anpassad tjänst till föreningar med behov av utökat stöd i det långisktiga underhållsarbetet. Tjänsten är anpassad för att kunna utföras till en begränsad kostnad, men där vi på Valvet tar en aktiv roll i planerandet av det tekniska underhållsarbetet under året. Vid behov kan vi även agera som Projektstöd till styrelsen i samband med upphandlingar av renoveringsarbeten och andra typer av entrprenader. Förvaltartjänsten är väldigt uppskattad av våra kunder och leder ofta till ett närmare samarbete och bättre kommunikation.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i förvaltartjänsten

  • Genomgång av Underhållsplan 
  • Inplanerade driftmöten med styrelsen
  • Genomgång av pågående och avslutade ärenden
  • Uppdatering av Underhållsplan inför budgetarbetet