Teknisk förvaltning Stockholm

Har du sökt efter teknisk förvaltning Stockholm? Vi på Valvet Förvaltning erbjuder helhetslösningar inom administrativ och teknisk förvaltning särskilt anpassade till bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Stockholm. Vill du komma i kontakt med oss direkt? Klicka här för att komma till vår kontaktsida.

Lokal teknisk förvaltning Stockholm

Vi på Valvet kan erbjuda allt från regelbunden skötsel och rondering av er fastighet till övergripande helhetsansvar för löpande bokföring, underhållsplanering och projektledning av enskilda uppdrag i Stockholmsområdet.

Drifts-och underhållsarbete syftar till att effektivisera driften samt att säkerställa fastighetens långsiktiga skick och värdeutveckling, medan den löpande skötseln syftar till att säkerställa funktionen i tekniska installationer och för att upprätthålla en god och trivsam miljö i byggnadens gemensamma utrymmen.

Teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Vi är väl medvetna om att er fastighet är bostadsrättsföreningens största tillgång. Därför erbjuder vi skräddarsydda helhetslösningar inom teknisk förvaltning. Vi anpassar våra lösningar beroende på vad ni själva har för kompetens och resurser.

Bred erfarenhet och lokal kännedom i Stockholm

Vi på Valvet har över 35 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och idag är vi en totalleverantör inom fastighetsförvaltning till primärt bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Stockholmsområdet. Vi är en pålitlig partner och arbetar alltid kostnadseffektivt och långsiktigt för att se till att ni kan ligga i framkant.

Med vår breda erfarenhet som förvaltare till bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet vill vi lyfta fram vikten av god kommunikation och information till styrelse och boende. Vi arbetar därför kontinuerligt med att utveckla interna rutiner och system för att kunna erbjuda god information och proaktivitet till våra kunder. Allt arbete rapporteras digitalt via teknikers mobiltelefoner och som kund kan ni därför alltid logga in via kundportalen och följa planerat-och utfört arbete samt följa mätaravläsningar för exempelvis el och vatten.

Teknisk förvaltning har ansvar för tillsyn och skötsel av er fastighet och dess installationer så som ventilation och värmesystem. I uppdrag där vi agerar teknisk förvaltare ingår även ansvar för att hantera felanmälningar och koppling till jour i de fall anmälningar inkommer efter ordinarie arbetstid.

Fördelarna med att ta hjälp av oss på Valvet är många:

-       Certifierad personal

-       Över 35 års erfarenhet

-       Lokal kännedom i Stockholm

-       Skräddarsydda helhetslösningar

-       Digital rapportering

Vad är syftet med en förvaltning?

Löpande fastighetsskötsel syftar till att säkerställa funktion och trivsel med målet att upprätthålla en god standard och på så sätt öka värdet på fastigheten över tid. Fastighetsskötsel utförs därför i förebyggande syfte och för att minimera risken för skador som kan leda till omfattande ingrepp och stora kostnader för fastighetsägaren.

Kontakta gärna oss på Valvet för mer information eller för en kostnadsfri offert gällande teknisk förvaltning och fastighetsskötsel till flerbostadshus i Stockholm.