Teknisk fastighetsförvaltare

Har du du sökt efter teknisk fastighetsförvaltare? Vi på Valvet Förvaltning erbjuder helhetslösningar inom administrativ och teknisk fastighetsförvaltning särskilt anpassade till bostadsrättsföreningar och flerbostashus i Stockholm.

Fördelar med teknisk fastighetsförvaltare

Det finns flera fördelar med att anlita teknisk fastighetsförvaltare. Att förvalta en fastighet är ett stort ansvar och kräver ofta kompetens inom flera olika specialområden så som drift, underhåll och löpande skötsel. Vi på Valvet kan erbjuda allt från regelbunden skötsel och rondering av er fastighet till övergripande helhetsansvar för löpande bokföring, underhållsplanering och projektledning av enskilda uppdrag.

Drifts-och underhållsarbete syftar till att effektivisera driften samt att säkerställa fastighetens långsiktiga skick och värdeutveckling, medan den löpande skötseln syftar till säkerställa funktionen i tekniska installationer och för att upprätthålla en god och trivsam miljö i byggnadens gemensamma utrymmen.

Vad gör teknisk fastighetsförvaltare?

Som teknisk förvaltare har vi ansvar för tillsyn och skötsel av er fastighet och tillhörande mark. Vi planerar och tar dessutom hand om olika typer av underhåll, installationer och reparationer av olika slag. Detta kan exempelvis vara installation av ventilation och värmesystem. I vårt uppdrag som teknisk förvaltare ingår även ansvar för att hantera felanmälningar och koppling till jour i de fall anmälningar inkommer efter ordinarie arbetstid.

Vårt uppdrag som teknisk fastighetsförvaltare kan se mycket olika ut beroende på typ av fastighet och dess storlek. Därför anpassar vi oss alltid efter behov och fastighet, vilket säkerställer att er fastighet tas om hand om på bästa möjliga vis. Både kortsiktigt och långsiktigt. 

Löpande fastighetsskötsel syftar till att säkerställa funktion och trivsel med målet att upprätthålla en god standard och på så sätt öka värdet på fastigheten över tid. Fastighetsskötsel utförs därför i förebyggande syfte och för att minimera risken för skador som kan leda till omfattande ingrepp och stora kostnader för fastighetsägaren.

Kontakta gärna oss på Valvet för mer information eller för en kostnadsfri offert gällande teknisk förvaltning och fastighetsskötsel till flerbostadshus i Stockholm.

Om Valvet

Vi på Valvet har lång erfarenhet som förvaltare till bostadsrättsföreningar och vill därför lyfta fram vikten av god kommunikation och information till styrelse och boende. Vi arbetar därför kontinuerligt med att utveckla interna rutiner och system för att kunna erbjuda god information och proaktivitet till våra kunder. Allt arbete rapporteras digitalt via teknikers mobiltelefoner och som kund kan ni därför alltid logga in via kunportalen och följa planerat-och utfört arbete samt följa mätaravsläsningar för exempelvis el och vatten.