Valvet får uppdrag att förvalta fastighetsbestånd

Skrivet måndag 2 juli 2018

Valvet har, genom upphandling, tilldelats uppdraget att förvalta ett fastighetsbestånd om 12 fastigheter i Stockholmsrådet. Uppdraget omfattar drift, effektivisering, skötsel och förvaltning av mark och fastigheter. Uppdraget är tecknat på tre år och är ett av de största förvaltningsuppdragen inom Valvet Förvaltning.