Information gällande GDPR

Skrivet torsdag 29 mars 2018

Nya dataskyddsförordningen

Vi vill önska alla våra kunder en riktigt Glad Påsk och samtidigt passa på att infomera lite kort gällande den nya dataskyddsförordningen.

Informationen skickas även ut i nyhetsbrevet för Q1 2018.

Från och med den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla.

Under våren har vi arbetat med att säkerställa att interna rutiner för hantering av personuppgifter uppfyller ställda lagkrav.

Som ett led i arbetet kommer vi även att behöva teckna ett så kallat Personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga kunder. Avtalet är en instruktion som beskriver vilka personuppgifter vi får behandla enligt förvaltningsuppdraget och hur.

Vi har för avsikt att skicka ut Personuppgiftsbiträdesavtal för er signatur här under april månad.

För eventuella frågor kring GDPR och biträdesavtal få ni gärna höra av er till oss via info@valvetab.se alternativt via telefon 08 545 724 40 så besvarar vi era frågor så snart som möjligt.