Styrelseutbildning

12
okt

Styrelsearbetet Grundkurs

Som kund hos Valvet har ni möjlighet att ta del av våra särskilt anpassade webbutbildningar för styrelser i Brf. Utbildningarna har tagits fram i samarbete med Bostadsjuristerna som håller i kurserna. Under hösten hålls två olika utbildningar inom byggprojekt samt grundläggande kunskap inom styrelsearbetet. Respektive kurs hålls en gång i veckan under perioden oktober till december så att alla har möjlighet att delta.

Kurserna är webbutbildningar så att alla kan ta del av kurserna på enklaste sätt. Läs mer om de båda kurserna och anmäl er här www.bostadsjuristerna.se/valvet-vip