Vanliga frågor & svar

Vad är numret till felanmälan?

Svar:

08-649 36 00

Jag vill ha avierna till min dator

Svar:

Du måste själv gå via din internetbank och anmäla det. Börjar då gälla från nästkommande kvartal. Avierna som redan är utskickade kan inte ändras.

Vad innebär ”Gränsdragningslista enligt AFF”

Svar:

En förvaltningsentreprenad beskrivs- och begränsas normalt genom en gränsdragningslista baserad på aff-definitioner och aff-koder. Gränsdragningslistor enligt Aff används ofta vid upphandlingar för att säkerställa att olika anbud innehåller en likartad leveransomfattning

Vad innebär ABFF?

Svar:

ABFF är en förkortning för Allmänna Bestämmelser för Entreprenader inom Fastighetsförvaltning.
ABFF är utformad i syfte att skapa en rimlig balans mellan parternas intressen i en förvaltningsentreprenad. Ett grundläggande krav är att en anbudsgivare inte ska kunna missta sig på anbudets omfattning varför ABFF har som yttersta syfte att skapa jämförbarhet mellan olika anbud.

Vad är Aff-definitioner?
Aff-definitioner är Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och som brukar användas i samband med att beskriva uppdragets omfattning.

Kan jag som lägenhetsinnehavare beställa uppdrag direkt från Valvet?

Svar:

Självklart är ni som lägenhetsinnehavare välkomna att kontakta oss direkt för frågor eller offert på olika typer av uppdrag.

Vem är betalningsansvarig?

Svar:

Betalningsansvaret kan variera beroende på vad det står står i föreningens stadgar.
Börja gärna med att kontrollera vad som gäller i förening. Om ni inte har tillgång till era stadgar kontaktar ni Styrelsen.

Kan jag använda mig av ROT-avdrag?

Svar:

Ja ni kan självklart nyttja rätten till rotavdrag förutsatt att:
- Arbetet är godkänt för rotavdrag, se Skatteverkets hemsida för exempel på rotavdrag.
- Att ni uppfyller övriga krav för rätten till rotavdrag
- Att ni meddelar oss att ni vill nyttja rotavdrag innan arbetet påbörjas
- Att ni anger Namn, personnummer, fastighetsbeteckning och lägenhetsnummer (4-siffrigt) på den som är
betalningsansvarig lägenhetsinnehavare

Rotavdrag gäller enbart för arbetstid, ej restid.

När bör jag använda mig av Jourtjänsten?

Svar:

Jouren ska endast användas när det är risk för skada på egendom eller tredje person.
Vi rekommenderar att jouren endast kontaktas vid skada som måste åtgärdas omgående!

Vad är det för nummer till Jouren?

Svar:

Svar: 08-18 70 00

Jag skulle vilja ha autogiro?

Svar:

På vår hemsida finna en blankett för det. Skriv ut den och skicka in den till oss. När det har blivit godkänt från din bank och
bankgirocentralen får du ett besked om att det är klart, genom brev eller att det står makulerat på de avier som kommer.

Jag kan inte hitta OCR numret.

Svar:

OCR- numret står på avierna. Har du inte den kvar eller inte kan hitta den måste du maila eller ringa oss för att få rätt OCR nummer. Numret styr till vilken månad som avses och använder man fel så läggs summan på fel månad och du drabbas av påminnelse med påminnelseavgift, räntekostnad och i värsta fall även inkassokostnader. Har du hunnit få en påminnelse från Jurist & Inkasso så är det dit den ska betalas.

När får jag min avi?

Svar:

Vi skickar ut avierna kvartalsvis. Du får vanligtvis tre stycken i taget. De sänds ut i mitten på december för januari tom mars. I mitten på mars för månaderna april  tom juni. I mitten på juni kommer avierna för juli tom september. Slutligen i mitten på september kommer avierna för oktober tom december.

Hur lång uppsägningstid har jag på min hyreslägenhet, parkering, garage, lokal, förråd?

Svar:

Det ska finnas angivet på hyreskontraktet och det ska alltid göras skriftligt. För hyreslägenhet, parkering och garage gäller vanligtvis 3 månader.

Jag vill hyra ut i andra hand. Hur gör jag?

Svar:

Det finns blankett på vår hemsida som du skriver ut och skickar in
till oss. Du får max hyra ut i 1 år i taget. Sedan måste en ny ansökan
lämnas in