Kontaktuppgifter BRF-styrelse

Vi på Valvet Förvaltning är måna om att alltid ha rätt kontaktuppgifter till våra kunders styrelser och personer på de befattningar som styrelsen utsett. Ta några minuter och hjälp oss att uppdatera våra uppgifter med aktuell styrelse.


Ordinarie ledamöter