Ekonomisk förvaltning bostadsrättsförening

Har du sökt efter ekonomisk förvaltning bostadsrättsförening? Att förvalta en fastighet kräver mycket tid och framför allt kunskap och expertis inom de olika delarna. Den ekonomiska hanteringen kan ibland vara komplicerad och ta upp mycket dyrbar tid.

När det gäller ekonomisk och administrativ förvaltning av en bostadsrättsförning är det en hel del att hålla reda på. Förutom löpande fakturahanteirng, bokföring, bokslut och budgetarbete så krävs även hantering och god ordning av exempelvis medlemsregister, panter, parkeringsplatser och lokalkontrakt. Det är något vi på Valvet hjälper till med.

Specialister inom ekonomisk förvaltning bostadsrättsföreningar

Vi på Valvet Förvaltning är specialister på förvaltning av Bostadrättsföreningar och flerbostadshus. Vi erbjuder våra kunder ett helhetsansvar och kan därför hjälpa till med allt arbete som rör ekonomi och administration av er förening eller hyresfastighet.

All rapportering och fakturahantering sker direkt via vår kundportal. Fakturna attesteras enkelt via digital fakturahantering. Ni får också tillgång till avstämda ekonomiska rapporter med jämförelsetal mot budget och tidigare perioder.

Fördelar med ekonomisk förvaltning genom Valvet

·      Tidseffektiv hantering av fakturor

·      Digital kundportal

·      Ledande inom branschen

·      Skräddarsydda helhetslösningar för bostadsrättsföreningar

Nedan kan du läsa om några utav de ekonomiska och administrativa uppgifter som vi på Valvet kan hjälpa er bostadsrättsförening med:

Bokföring och redovisning – Våra kunniga ekonomiska förvaltare ser till att både huvudbok och redovisning för er BRF sker enligt alla bokföringslagens regler, samt god redovisningssed. I den digitala kundportalen har ni även direkt tillgång till bokföring och redovisnings dygnet runt.

Budget – Att uppföra en budget är en utav de viktigaste grundstenarna för att sköta er bostadsrättsförenings ekonomi på bästa sätt. Vi på Valvet har möjlighet att hjälpa er med alla typer av budgetar såsom resultatbudget, likviditetsbudget och flerårsbudget.

Årsredovisning och bokslut – Vid årets slut är det dags att göra en årsredovisning för att sammanställa alla in- och utgifter från året som gått. Vi hjälper er med en mall över vad förvaltningsberättelsen borde innehålla och hur den kan utformas på ett bra sätt. Självklart ser vi även till att föreningens revisor har tillgång till alla räkenskaper.

Leverantörsreskontra – Vi har möjlighet att ta hand om och kontera samtliga fakturor från leverantörer och se till att de blir betalda i tid. I och med detta så kontrollerar vi också att fakturorna innehåller uppgifter om F-skattebevis.

Lånadministration – En annan viktig punkt att hålla koll på är fastighetens lån. Vi kan därför hjälpa er att hålla koll på dessa och se till att de blir betalda i tid.

Löner och arvoden – Ifall ni behöver hjälp med att sköta utbetalningar av löner till anställda, har vi möjligheten att hjälpa er med det också. I och med detta ser vi även till att göra inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter. Vi kan också hjälpa er med utbetalning av arvoden till styrelsemedlemmar.

Kontakta oss gärna för mer information eller för en kostnadsfri offert gällande administrativ- och ekonomisk förvaltning till bostadrättsföreningar och flerbostadshus i Stockholm.