Mer om våra tjänster

 • Webbaserad ärendehantering och rapportering
 • Tillgång till information via vår kundportal dygnet runt
 • Bemannad kundservice och felanmälan 07.00 - 16.00
 • Koppling till jourtjänst
 • Ekonomiska rapporter ner på fakturanivå
 • Digital attestrutin och fakturahantering

Mobilt

Våra tjänster

Fastighetsskötsel

Våra fastighetstekniker ronderar er fastighet med regelbundenhet för att säkerhetställa funktionen i de tekniska installationerna och för allmän ordning och reda.

 • Tillsyn
 • Rondering
 • Felanmälan
 • Jour

Ekonomisk Förvaltning

Tack vare gedigen erfarenhet kan vi erbjuda en komplett tjänst inom ekonomi och administration som innehåller de aktiveter och tjänster som en förening har behov av.

 • Bokföring
 • Fakturahantering
 • Hyresavisering
 • Administration

Teknisk Förvaltning

Teknisk Förvaltning är en särskilt anpassad tjänst för föreningar med behov av samordning och stöd i frågor som rör underhåll, drift och renoveringsarbeten.
 

 • Upprättande av underhållsplan
 • Driftmöten med Styrelsen
 • Årlig tekniks syn av fastigheten
 • Kontroll av sidoleverantörer 

Övriga tjänster

Självklart finns vi även som stöd om ni står inför eventuella upphandlingar, renoveringsarbeten, utredningar eller skadeärenden

 • Upprättande av underhållsplan
 • Projektledning
 • Skadehantering
 • Upphandling av underentreprenörer

Senaste nytt

Läs mer

Ny kund - Brf Stuckatörens Hus

Skrivet tisdag 21 maj 2019

Brf Stuckatörens Hus

Läs mer

Kalendarium

Just nu har vi inga kommande evenemang.